VIII Kongres Klastrów Polskich – fundusze, innowacje i współpraca

 

VIII Kongresu Klastrów Polskich odbędzie się, w dniach 7-8 listopada 2022 r., w Katowicach. Tematem przewodnim wydarzenia będą tematy dotyczące Europejskiego Zielonego Ładu oraz roli, jaką klastry mogą odegrać we wspieraniu zielonej transformacji energetycznej. Przez dwa dni VIII Kongresu Klastrów Polskich uczestnicy będą debatować o nowych narzędziach wsparcia Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

 

VIII Kongresu Klastrów Polskich

 

Kongres Klastrów Polskich od ponad 8 lat odbywa się w różnych miastach Polski, tak aby przybliżyć tematykę rozwoju regionalnego wspieranego przez klastry jak największemu gronu odbiorców.

 

 „Rok 2022 jest pierwszym, w którym konkretne programy wspierające przedsiębiorstwa i instytucje będą wdrożone.” – Zauważa Krzysztof Krystowski – prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie i wiceprezes European Clusters Alliance. – „Obecnie do kolejnej perspektywy przygotowują się równolegle instytucje Unii Europejskiej na czele z Komisją Europejską, państwa członkowskie, w tym Rzeczpospolita Polska. Wszystkie szczeble administracyjne weryfikują skuteczność dotychczasowych narzędzi wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz planują nowe formy wsparcia z uwzględnieniem priorytetów określanych przez Komisję Europejską.” – Wyjaśnia Krzysztof Krystowski– prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie i wiceprezes European Clusters Alliance.

 

Podczas VIII Kongresu Klastrów Polskich, w sesji plenarnej pt. „Zielona transformacja. Wspólny wysiłek regionów, nauki i przedsiębiorców w celu zbudowania nowej, zielonej gospodarki” mają wziąć udział m.in. Grzegorz Puda – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej; Waldemar Buda – Minister Rozwoju i Technologii oraz Jakub Chełstowski –  Marszałek Województwa Śląskiego. Moderatorem sesja będzie Krzysztof Krystowski – prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie i wiceprezes European Clusters Alliance.

 

II Kongres ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”

 

Uczestnicy VIII Kongresu Klastrów Polskich będą dyskutowali także o międzynarodowej współpracy i finansowaniu klastrów, finansowaniu innowacji, badań i rozwoju, funduszach EU, digitalizacji i przemyśle 4.0., a także o cyberbezpieczeństwie.

 

Wydarzeniem równoległym, towarzyszącym VIII Kongresowi Klastrów Polskich, będzie spotkanie w ramach cyklu „Clustersmeet Regions” European Cluster Collaboration Platform. To dwudniowy warsztat dający możliwość dyskusji na temat polskiego i regionalnego rozwoju gospodarczego oraz nawiązania kontaktów z innymi regionami Unii Europejskiej, stojącymi w obliczu wyzwań związanych z zieloną transformacją.

 

Organizatorem VIII Kongresu Klastrów Polskich w Katowicach, jest Związek Pracodawców Klastry Polskie. Skupia on ponad 40 klastrów i inicjatyw klastrowych, które zrzeszają ponad 3.000 przedsiębiorstw, reprezentujących branże innowacyjne z całej Polski. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Agencja Informacyjna, a patronat merytoryczny Instytut Biznesu.

 

Centrum Informacji, /KAM/ 24.10.2022

 

Related Post