Wirtualne rozprawy

 

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej stawia na nowe technologie i udowadnia, że praca w reżimie sanitarnym, konieczność przestrzegania licznych obostrzeń czy ograniczenia w przemieszczaniu to nie są bariery nie do pokonania. W tym największym w kraju sądzie polubownym odbyła się właśnie wideorozprawa, której uczestnicy łączyli się z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Czech oraz kilku miast Polski. W sumie przesłuchano 19 świadków i 10 zespołów biegłych. Zorganizowano konferencje biegłych, w których brali udział także tłumacze z języka angielskiego i hiszpańskiego. Całość w sumie trwała 16 dni i 8 godzin.

 

Sąd Arbitrażowy w wirtualnej rzeczywistości

Rozprawa była dużym przedsięwzięciem logistycznym, nie tylko ze względu na liczbę uczestników i rozlokowanie ich w różnych miejscach Europy. Było to także poważne przedsięwzięcie technologiczne. Na potrzeby posiedzenia powstała wirtualna sala rozpraw, cyfrowe pokoje dla stron sporu i zespołów biegłych (tzw. breakrooms) oraz poczekalnie dla świadków (tzw. waitingrooms). Uczestnicy rozprawy udostępniali w jej trakcie prezentacje i opinie za pomocą funkcji sharescreen.

 

„W arbitrażu międzynarodowym rozprawy online są dziś standardem.” – Opowiada Agnieszka Durlik – Dyrektor generalna Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. W czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wszystkie duże instytucje arbitrażowe, jak np. ICC w Paryżu, (skr. Od francuskiej nazwy: Chambre de Commerce Internationale – Międzynarodowa Izba Handlowa – największa, najbardziej reprezentatywna organizacja biznesu na świecie, która ma ponad 45.000.000 członków w ponad 100 państwach) promują właśnie taki sposób prowadzenia postępowań. Jeśli chodzi o Polskę, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej jest na tym polu prekursorem. W okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 włożyliśmy wiele pracy w to, by działać nieprzerwanie i ułatwić klientom przeniesienie się do wirtualnej rzeczywistości. Inwestujemy w narzędzia, które czynią postępowania arbitrażowe jeszcze bardziej wygodnymi, szybkimi i – co w aktualnej sytuacji szczególnie istotne – bezpiecznymi; narzędzia, dla których kolejne ograniczenia dotyczące przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi krajami nie stanowią bariery.” Wyjaśnia Agnieszka Durlik – Dyrektor generalna Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

 

Wideorozprawa odbywała się w trybie hybrydowym – w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej obecny był tylko zespół orzekający. Pozostali uczestnicy postępowania łączyli się zdalnie. Średnio w każdym posiedzeniu uczestniczyły 24 osoby, w tym obecni podczas przesłuchania świadków oraz biegłych mężowie zaufania po każdej ze stron sporu, oraz managerowie dokumentowi. Posiedzenia zwoływano w dwóch tygodniowych sesjach trwających w sumie 13 dni oraz w trzech dodatkowych terminach – ok. 80 godzin. W sumie arbitrzy wydali orzeczenie po ok. 16 dniach i 8 godzinach.

 

Sąd Arbitrażowy wydaje wyroki online

 

„Czas gra na niekorzyść przedsiębiorców, zwłaszcza w okresie, gdy przedsiębiorstwo nie prosperuje lub jej działalność ze względu na szalejącą pandemię jest mocno ograniczona.” Opowiada Agnieszka Durlik – Dyrektor generalna Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. – „Dlatego szybkość postępowania i przewidywalny z góry czas wydania rozstrzygnięcia to z punktu widzenia przedsiębiorców czynniki bardzo istotne. Przedsiębiorcy z branż bezpośrednio dotkniętych kolejnymi restrykcjami doceniają także doświadczenie w sporach oraz szeroki wachlarz arbitrów orzekających w naszym sądzie. A rosnąca popularność arbitrażu to przecież szansa na „odciążenie” mocno przeciążonych sądów powszechnych w rozstrzyganiu spraw gospodarczych.” – Tłumaczy Agnieszka Durlik – Dyrektor generalna Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

 

Przed posiedzeniem Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej przeprowadził kilka połączeń testowych z uczestnikami, łączącymi się z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Czech oraz kilku miast Polski. Przygotowano także plan awaryjny dla tych uczestników, którzy mieliby problemy techniczne – mogli oni skorzystać ze specjalnie wydzielonych w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej pomieszczeń oraz znajdującego się w nich sprzętu. Pomieszczenia te przystosowano zgodnie z aktualnie obowiązującymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

 

W trakcie całej rozprawy uczestnicy postępowania mogli korzystać ze wsparcia technicznego specjalistów IT, których wyznaczyły strony sporu, a w razie wystąpienia awarii, zaplanowano możliwość połączenia telefonicznego oraz mailowego z sekretarzem postępowania.

 

Arbitraż międzynarodowy online

 

Centrum Informacji /KAM/ 30.03.2021

Related Post