Wraca temat  budowy stacji bazowej w Pile

 

Trwa batalia o budowę wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową w Pile. Emitel stara się o pozwolenie na budowę masztu już od kilku lat. Piotr Głowski – Prezydent Miasta Piły mimo protestów mieszkańców wskazał inwestorowi jako miejsce lokalizacji okolice ul. Bydgoskiej na osiedlu Podlasie. Starostwo Powiatowe w Pile odmówiło inwestorowi zgody na budowę masztu.

 

Bitwa o stację bazową w Pile

 

Batalia o budowę wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową w Pile trwa. Prywatny inwestor, którym jest Emitel, począwszy od 2018 roku stara się o uzyskanie zgody na budowę, ponad 50 metrowego masztu, na terenie osiedla Podlasie w Pile. Pierwszą lokalizacją jaką brano pod uwagę było osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Pracowniczej. Jednak, ze względu na liczne protesty mieszkańców, obawiających się o negatywny wpływ promieniowania na  zdrowie i Życie, pomysł ten upadł.

Rękę do inwestora rok później wyciągnął Piotr Głowski – Włodarz Piły. W trakcie konferencji w 2019 roku poinformował, że zaproponował inwestorowi postawienie masztu w innej lokalizacji – przy ulicy Bydgoskiej, która również leży w obrębie osiedla Podlasie. ”Wydaliśmy decyzję, która jest takim jakby kompromisem w stosunku do tych wszystkich oczekiwań.” – Tłumaczył się wówczas Piotr Głowski – włodarz Piły. Głos zabrała również Iwona Wojtecka – Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Urzędzie Miasta Piły twierdząc, że inwestycja ta nie stoi w sprzeczności z warunkami środowiskowymi oraz jest zgodna z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zapewniała ona również, że stacja wyposażona będzie w 8 anten, które będą znajdować się w bezpiecznej odległości od budynków mieszkalnych znajdujących się w jej okolicy.

 

Na wieść o planowanej inwestycji mieszkańcy pobliskich ulic: Lutyckiej, Sobieskiego, Letyckiej oraz Emilii Plater ponownie rozpoczęli protesty. Podobnie jak w przypadku stacji bazowej przy ul. Pracowniczej ich obawy wzbudził zasięg oraz siła promieniowania i jej wpływ na zdrowie: „Antena naszym zdaniem jest niebezpieczna. Poza tym to nie jest zwykła antena, to jest stacja bazowa, która ma mieć wysokość 60 metrów, która może być powiększona, mają być zainstalowane duże nośniki o dużej sile.” – Argumentuje Artur Wojnar – Zastępca Przewodniczącego Stowarzyszenia Ekologicznego „Zdrowe Podlasie” w Pile. Ich obawy wydają się być zasadne, mając na względzie, że według przedstawionych  przez Prezydenta Piły informacji nowy maszt miałby się znajdować w odległości 320 metrów od bloków przy ul. Lutyckiej, 180 metrów od domków jednorodzinnych oraz 500 metrów od Szkoły Podstawowej nr 12.

 

Co się stanie z mostem Krzywoustego?

 

Sytuację zaognił fakt braku skonsultowania tego pomysłu przez Gminę Piła z mieszkańcami: „Z rozmowy z niektórymi Pilanami szczególnie tymi mieszkającymi w pobliżu ul. Letyckiej, Lutyckiej, Emilii Plater i Sobieskiego, wynika, że wszyscy są zbulwersowani takim arbitralnym postępowaniem włodarzy miasta i nieprzeprowadzeniem konsultacji.” – Wskazał Zenon Schulz – Przewodniczący Rady Osiedla Podlasie w Pile.

 

Na protesty mieszkańców odpowiedziało Starostwo Powiatowe w Pile, które 15 marca 2021 roku wydało odmowną decyzję dotyczącą udzielenia pozwolenia na budowę masztu w proponowanej przez Prezydenta Miasta Piła lokalizacji. Jako powód wskazano błędy formalne we wniosku oraz protesty liczącego 6.500 mieszkańców osiedla Podlasie. – Sprawa ta wymagała naszej wnikliwej analizy i mam nadzieję, że mieszkańcy, szczególnie dzieci będą bezpieczne. Podejmując taką decyzję podzieliliśmy obawy wielu mieszkańców tego znanego pilskiego osiedla oraz wzięliśmy pod uwagę zastrzeżenia, które wnosiło Stowarzyszenie Ekologiczne „Zdrowe Podlasie”, które broniło interesów mieszkańców Piły. – Wyjaśnił Eligiusz Komarowski – Starosta Powiatu Pilskiego.

 

Decyzja Starostwa Powiatowego w Pile jest nieprawomocna co oznacza, że przedsiębiorca, którym jest Emitel w ciągu dwóch tygodni może ją zaskarżyć do Wojewody Wielkopolskiego.

 

Powiat odnawia Piłę

 

Centrum Informacji /WAC/ 2.04.2021

Related Post