Wyzwania energetyki wspierają innowacyjność

 

Czy krajowe inwestycje w energetykę o charakterze strategicznym mogą przyczynić się do dynamizacji rozwoju gospodarczego Polski? Czy wielkie zmiany systemowe, na czele z transformacją energetyczną, są możliwe bez fuzji gigantów z sektora paliwowego i energetycznego? Na te i wiele innych pytań odpowiedzieli uczestnicy spotkania pt. „Znaczenie nowych technologii i innowacji w rozwoju Polski” z cyklu „Nowe Sektory”. Wydarzenie zostało organizowane przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” podczas VI Kongresu 590.

 

Największa polskie przedsiębiorstwo Polski Koncern Naftowy Orlen realizuje fuzję z Grupą Lotos i Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem. Celem tego projektu jest stworzenie silnego koncernu, dającego gwarancję przeprowadzenia w Polsce transformacji sektora energetycznego. Polski Koncern Naftowy Orlen zwiększa także nakłady na badania i rozwój, które w Polsce stanowią nadal zaledwie 60 proc. średniej europejskiej. Płockie Centrum Badawczo-Rozwojowe powstało właśnie w celu efektywniejszego opracowywania nowych technologii i produktów, budowania własnego know-how, a także uzyskiwania patentów dla nowatorskich rozwiązań.

 

Sieć współpracy Polski Koncern Naftowy Orlen obejmuje wszystkie uczelnie techniczne w Polsce, działające w obszarze zainteresowań Spółki, m.in. Politechnikę Warszawską z jej filią w Płocku, Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Warszawski oraz instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz.

 

Sieć współpracy Polski Koncern Naftowy Orlen, podobnie jak Sieć Badawcza Łukasiewicz, to przykłady praktycznej realizacja postulatu, że jedynie porozumienie i współpraca pozwalają sięgać po zasoby intelektualne polskiej nauki i biznesu, aby tworzyć rozwiązania prawdziwie innowacyjne. – „Rozwój Polski poprzez współpracę między administracją, nauką i biznesem na korzyść wszystkich Polaków jest kluczowym zadaniem dla Łukasiewicza. To klasyczny model poczwórnej helisy. Odnosimy sukces, gdyż nasza współpraca jest dobrze zaprojektowana na czterech poziomach” – Przekonuje  Piotr Dardziński – prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

 

 

Grzegorz Brona – prezes Creotech Instruments – spółki z sektora technologiczno-kosmicznego potwierdza, że jego przedsiębiorstwo współpracuje przy realizacji trzech projektów z Siecią Badawczą Łukasiewicz i jest ona bardzo dobra. – „Każda ze stron definiuje cele i potrzeby, a zazwyczaj jest to największy problem we współpracy nauki i przemysłu, aby obie strony mówiły tym samym językiem. W dyskusjach między stronami pomaga nam leksykon, który określa poziomy gotowości technologicznej.” – Twierdzi Grzegorz Brona – prezes Creotech Instruments.

 

„Rzeczywiste innowacje to integracja biznesu, przemysłu, nauki oraz  otoczenia społecznego.” – Uważa prof. Dorota Chwieduk z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Według niej temat magazynowania energii jest kluczowy dla energetyki odnawialnej, a strona naukowa wiedziała o tym od zawsze, jednak dopiero rzeczywiste zainteresowanie odbiorcy końcowego może impuls do realizacji poważnych inwestycji w tym zakresie.

 

Z kolei Grzegorz Brona zwrócił uwagę, że naszą szansą jest kultura innowacyjności, która już w Polsce została wypracowana. – „Tworzy się wiele start-up’ów, ich młodzi twórcy przełamują kolejne bariery technologiczne, co widać w branży kosmicznej, a także w branży IT. Młodzi są czuli na zmiany, zatem program i metody nauczania muszą szybko dostosowywać się do nowych technologii i innowacji.” – Wyjaśnia Grzegorz Brona – prezes Creotech Instruments.

 

 

Temu wyzwaniu chce sprostać Polski Koncern Naftowy Orlen, który również ma na celu promocję nauki. W ramach płockiego Centrum Naukowo-Badawczego utworzona jest ścieżka edukacyjna dla  studentów i młodych naukowców, którzy będą mogli zdobywać doświadczenie i nowe kompetencje przy projektach prowadzonych w CNB Orlen.

Centrum Informacji /kam/ 12.10.2021

Related Post