Zamknięte koło Kurdów

 

Irak nie chce wciąż zgodzić się na przyjęcie dwóch samolotów z Polski z migrantami, którzy wyrazili chęć powrotu do domu.

 

Dlaczego tak się dzieje? Wśród cudzoziemców, którzy napierają na polską granicę dużą grupę stanowią Kurdowie – jeden z największych narodów na świecie, bez własnego państwa. Wielu z nich mieszka na terenie właśnie obecnego Republiki Iraku, Islamskiej Republiki Iranu, Syryjskiej Republiki Arabskiej i Republiki Turcji. Od lat każde z tych państw chce się ich pozbyć lub wynarodowić.

 

Jerzy Mosoń: wypowiemy wojnę Nowemu Wspaniałemu Światu?

 

Kurdowie już nie raz wzniecali powstania – bez większych skutków, ponieważ Irak, Iran, Syria i Turcja nawet, jeśli ze sobą rywalizują to w swym stosunku do Kurdów są zgodni i się wspierają. To mogło się zmienić wraz z pojawieniem się koncepcji „Państwa Islamskiego”. Okazało się bowiem, że jedynie Kurdowie są w stanie skutecznie przeciwstawić się terrorystom. Dość długo wyglądało nawet na to, że Kurdowie dzięki okazanej skuteczności zyskają w postaci Stanów Zjednoczonych Ameryki potężnego sojusznika, który pomoże im stworzyć własne państwo na terenie wyniszczonej wojną Republiki Iraku.

 

Niestety Stany Zjednoczone Ameryki szybko zapomniał o swym największym sojuszniku w walce z salaficką organizacją terrorystyczną (ISIS). Politycznie można tłumaczyć to nieprzejednanym stanowiskiem Republiki Turcji, dla której powstanie choćby małego, niezależnego państwa Kurdów stanowiłoby zagrożenie dla integralności jej terytorium, bo właśnie w tym kraju mieszka najwięcej Kurdów – nawet 12.000.000. Również Islamska Republika Iranu, mająca wsparcie Federacji Rosyjskiej będzie zawsze pilnował by Kurdowie nie stworzyli zalążka państwowości.

 

Warto podkreślić, że Kurdowie to generalnie naród bardzo zamożny. Ci z nich, których poznałem, to ludzie wykształceni i pracowici. Znakomicie znający polską historię. Wielu Kurdów utożsamia się z Polakami, porównując swój los do ponad 100-letniej walki Polaków o odzyskanie niepodległości.

 

Jerzy Mosoń

 

Jerzy Mosoń – niezależny analityk procesów społecznych i gospodarczych. Członek i uczestnik konferencji biznesowych takich jak European Journalism Centre, przy Komisji Europejskiej. Od 2016 roku ekspert gospodarczy i ds. międzynarodowych think tanku Forum Inicjatyw Bezpieczeństwo-Rozwój-Energia, Doradca biznesowy i strateg medialny. Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Jerzy Mosoń: następuje przebiegunowanie

 

Kurdowie – naród pochodzenia indoeuropejskiego, zamieszkujący przede wszystkim krainę zwaną Kurdystanem, podzieloną pomiędzy Republikę Iraku, Islamską Republikę Iranu, Syryjską Republikę Arabską i Republikę Turcji. Odosobnione enklawy Kurdów żyją także w tureckiej Anatolii, wschodnim Iranie (tzw. enklawa chorezmijska), w korytarzu oddzielającym Republikę Armenii od okręgu Górskiego Karabachu (tzw. „Czerwony Kurdystan”) oraz Afganistanie. Spora diaspora kurdyjska rozsiana jest po świecie, większe skupiska znajdują się w Republice Federalnej Niemiec, Republice Francuskiej, Królestwie Szwecji i Państwie Izrael. Są inne większe narody bez własnych państw, na przykład Tamilowie w Republice Indii i Demokratyczno-Socjalistyczna Republice Sri Lanki. Kurdowie są jednak największym narodem tak aktywnie działającym na rzecz samostanowienia.

 

Populację Kurdów na Bliskim Wschodzie ocenia się na około 28.000.000. Rzeczywista liczba Kurdów jest jednak bardzo trudna do ustalenia, ze względu na liczne przesiedlenia, migracje czy też politykę niektórych krajów wobec nich (w Turcji po upadku kolejnego powstania kurdyjskiego w 1932 część Kurdów przesiedlono na zachodnie tereny państwa, zabroniono posługiwania się językiem kurdyjskim, zmieniano imiona kurdyjskie na tureckie, zaś użycie słowa „Kurd” lub „kurdyjski” karano sądownie, Kurdów określano jako „Turków Górskich”, zamieszkiwany przez nich region nazywano „Turcją Wschodnią”). Kurdowie stanowią znaczącą mniejszość narodową w Republice Turcji (około 15.000.000), w Islamskiej Republice Iranu (do ok. 8.000.000) i Republice Iraku (ok. 5.000.000).

 

Od wieków Kurdowie starają się o utworzenie samodzielnego państwa (Kurdystanu). Od ponad 100 lat wszystkie państwa, w których zamieszkują, mimo obietnic poczynionych na początku XX wieku, sprzeciwiają się temu. Kurdowie posługują się językiem kurdyjskim (z licznymi dialektami). W większości wyznają islam sunnicki i jezydyzm (monoteistyczna religia, wyznawana głównie przez Kurdów, według części religioznawców powstała ona z nałożenia się powierzchownego szyizmu na zaratusztrianizm, jezydyzm łączy elementy islamu, nestorianizmu, pierwotnych wierzeń indoirańskich, kurdyjskich oraz judaistycznych).

 

Centrum Informacji, refleksje, punkt widzenia 21.11.2021

Related Post