Zmiany na rynku aptecznym

 

Główny Inspektorat Farmaceutyczny planuje prawne uregulowanie kwestii reklamy aptek, a także kwestię franczyzy w branży – zapowiedziała Ewa Krajewska – Główny Inspektor Farmaceutyczny, cytowany przez agencje ISBnews. Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw podkreśliło z kolei potrzebę zmian na rynku aptecznym, w ślad za postępowaniami prowadzonymi przez inspektoraty przeciwko przedsiębiorcom aptecznym, do których przystępuje Rzecznik MŚP. Farmaceuci muszą mierzyć się z różną wykładnią prawa i niepewnością na rynku.

 

„Zamierzamy uszczegółowić art. 94a prawa farmaceutycznego, który dotyczy reklamy aptek. Ten przepis funkcjonuje bez zmian od 10 lat, a w tym czasie na w tym obszarze doszło do wielu zmian i jest potrzeba aby prawo regulowało wiele nowych kwestii..” – Zapowiedziała Ewa KrajewskaGłówny Inspektor Farmaceutyczny na jednej z debat podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

 

Jak wyjaśniała Ewa Krajewska, Główny Inspektor Farmaceutyczny zamierza przygotować listę tego, „co reklamą apteki jest, a co nie”. Dziś ten przepis budzi wiele kontrowersji. Dla przykładu farmaceuci boją się zamieszczać informację o tym, że w ich aptece można się zaszczepić przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2, przyjmując, że inspekcja farmaceutyczna weźmie to za zakazaną reklamę.

 

„Uregulowania wymaga także sprawa franszyzy.” – Zadeklarowała Ewa KrajewskaGłówny Inspektor Farmaceutyczny. Farmaceuci muszą bowiem mierzyć się z różną wykładnią prawa w tym względzie i niepewnością na rynku. Jak wynika z przeglądu interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, to właśnie te zagadnienia są najczęściej podnoszone przez przedsiębiorców.

 

„Naszą intencją jest pomoc przedsiębiorcom. Urzędnik musi stać się partnerem, a nie wrogiem biznesu. […] Będziemy dążyć do rozwiązań mediacyjnych, tak by ewentualne spory rozwiązywać jak najszybciej.” – Uważa Jacek Cieplak zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ewa KrajewskaGłówny Inspektor Farmaceutyczny zapowiedziała, że inspekcja farmaceutyczna ma przejść także pionizację – tak, by uniknąć sytuacji, że w różnych częściach Polski wydaje się odmienne decyzje. Taką potrzebę zauważa Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

„Dla przedsiębiorcy najważniejszy jest czas. Kwestia postępowania i wydania decyzji jest związana z czasem. Postępowania przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi trwają rok, czasem dwa lata, to jest bardzo długi okres z punktu widzenia prowadzenia biznesu. Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki to jest „biznesowa śmierć” dla przedsiębiorcy, który działa w tym obszarze. My mamy możliwość mediacji i moglibyśmy ją wykorzystywać w postępowaniach przed Głównym Inspektorem Farmaceutycznym czy Wojewódzkimi Inspektoratami Farmaceutycznymi i to byłoby dobre rozwiązanie […] – to przyspieszyłoby postępowania.” – Uważa Jacek Cieplak zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

„Powinno być tak, że mentalność zarówno urzędnicza, jak i przedsiębiorcza działają na zasadzie takiej, że coś mamy do wyjaśnienia i razem sobie z tym poradzimy. Myślę, że jest szansa w Polsce, żeby to partnerstwo zaistniało. Jednym z przykładów jest komunikat, który został opracowany wspólnie przez 3 urzędy, tj. Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. – Powiedział Jacek Cieplak zastępca Rzecznika MŚP.

 

Prof. dr hab. Mariusz Jabłoński z Uniwersytetu Wrocławskiego podkreślał, że nie ma konieczności zmiany prawa, chodzi o jego interpretację i jednoznaczność w orzekaniu tak, aby przedsiębiorca wiedział, jak ma poruszać się na rynku. Potrzebny jest więc dialog na linii urzędnik-przedsiębiorca. – „Nie ma czegoś takiego jak złe prawo, to jest kwestią tego jak ludzie, jak instytucje zaczynają rozumieć i stosować te regulacje ustawowe. […] Współistnienie, współfunkcjonowanie jest podstawą, dlatego, że bez rozumienia, bez wymiany poglądów, bez pokazywania na czym polega problem nie jest możliwe osiągnięcie tej jednoznaczności. – Uważa Prof. dr hab. Mariusz Jabłoński z Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Ewa Krajewska powołana na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego w lutym 2021 r. podkreślała, że głównym beneficjentem zapowiadanych zmian ma być przede wszystkim pacjent. – „Dostępność lekowa jest na pierwszym miejscu, a jak mówimy o pacjencie, to też bezpieczeństwo lekowe. Dla Głównego Inspektora Farmaceutycznego jest również ważna komunikacja z przedsiębiorcami, myślę więc, że mamy tu jeszcze dużo pól do współpracy. Do tej pory nie zdarzyło mi się odmówić przedsiębiorcy spotkania, więc widać, że dążymy w dalszym ciągu do dialogu. […] Chcielibyśmy pokazać, w jaki sposób działamy i czego przedsiębiorcy mogą się spodziewać.” – Wyjaśniła Ewa KrajewskaGłówny Inspektor Farmaceutyczny.

 

Jak informowała wcześniej agencja ISBnews, na wniosek farmaceutów zrzeszonych w sieciach franczyzowych, organy prokuratury przystąpiły w ostatnich tygodniach do 21 postępowań w sprawie cofnięcia zezwoleń na prowadzenie aptek w województwie dolnośląskim, opolskim i śląskim. Zdaniem Mariusza Kisiela – prezesa Związku Aptek Franczyzowych (ZAF), można spodziewać się kolejnych takich spraw ze względu na to, że wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne odmawiają wydania zezwolenia na prowadzenie apteki lub je wycofują z powodu podpisania przez farmaceutę umowy z siecią franczyzową. Z kolei do 14 postępowań, także z wniosku farmaceutów, przystąpił Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Stoi on na stanowisku, że franczyza nie jest grupą kapitałową.

 

Centrum Informacji na podstawie: ISBnews 12.09.2021

Related Post