Związek Literatów obchodzi Srebrny Jubileusz

 

W czwartek, 2 marca 223 r., w przeddzień Międzynarodowego Dnia Pisarzy i Pisarek, Związek Literatów na Mazowszu rozpoczął obchody 25-lecia Stowarzyszenia i czasopisma „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”. Obchody rozpoczęły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie.

 

Poetyckie “Listy do Marii Konopnickiej”

Związek Literatów na Mazowszu wywodzi się ze środowiska twórczego skupionego niegdyś przy ciechanowskim domu kultury. Istniał najpierw jako Oddział Związku Literatów Polskich w Ciechanowie (powołany w Gołotczyźnie 22 października 1997 r., za zgodą Zarządu Głównego 9 września 1997 r., zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Warszawie 15 czerwca 1998 r.). Od 4 czerwca 2009 r. aktywnie działa jako niezależna organizacja pozarządowa (zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 6 listopada 2009 r.).

Związek Literatów na Mazowszu ma na sowim koncie wiele osiągnięć. Potwierdzają to m. in. listy Konstantego Radziwiłła – wojewody mazowieckiego i Andrzeja Kaluszkiewicza – starosty ciechanowskiego. Związek Literatów na Mazowszu skupia obecnie kilkudziesięciu autorów, którzy przez 25 lat mocno zaznaczyli swoją obecność na polskiej mapie kulturalnej.

 

Jan Stępień: Tęsknota Juliusza Erazma Bolka do raju utraconego

Związek Literatów na Mazowszu działa głównie w oparciu o chlubne tradycje regionu, które na północnym Mazowszu są wyjątkowe. Na tej ziemi mieszkali, urodzili się i tworzyli najważniejsi twórcy trzech epok: baroku (Maciej Kazimierz Sarbiewski), romantyzmu (Zygmunt Krasiński) i pozytywizmu (Aleksander Świętochowski). Na północnym. Mazowszu przebywali także Stefan Żeromski, Bolesław Prus, Maria Konopnicka, Henryk Sienkiewicz, Maria Dąbrowska, Stefan Gołębiowski i inni, a nawet przez 3 i pół roku (1886-1889) zamieszkiwała młoda guwernantka Maria Skłodowska, która też pisała wiersze. Dzięki kultywowaniu tradycji ciechanowscy literaci dorobili się szerokich kontaktów z innymi środowiskami literackimi, aktywnie współpracują z wieloma instytucjami kultury, oświaty, samorządami i organizacjami społecznymi.

Pisarze ze Związku Literatów na Mazowszu współorganizują, od lat znane, w Polsce, a nawet na świecie, imprezy literackie, takiej jak Światowy Dzień Poezji ustanowiony przez UNESCO (co roku 21 marca), Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (w maju), Wiosnę Literatury w Gołotczyźnie (w czerwcu), Ciechanowskie Jesienie Poezji (w październiku). Wraz z innymi instytucjami oraz samorządami wszystkich szczebli Związek Literatów na Mazowszu współorganizuje również trzy Ogólnopolskie Konkursy Literackie: „O Laur Zygmunta z Opinogóry” (Ciechanów-Opinogóra), „O Laur Posła Prawdy” (Gołotczyzna), „O Laur Sarbiewskiego” (Płońsk), a także Mazowiecki Konkurs Literacki im A. Borkowskiego (Przasnysz).

 

Odszedł Dariusz Węcławski

Związek Literatów na Mazowszu prowadzi własne wydawnictwo Oficyna ZLM. Co roku publikuje od kilku do kilkunastu książek autorskich i zbiorowych (za najlepszą książkę co roku przyznaje statuetkę „Złote Pióro”) oraz ukazujący się od 1999 r. ceniony w świecie literackim periodyk „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” (jego druk wspierają co roku samorządy). Ponadto Związek Literatów na Mazowszu prowadzi promocje nowych książek, spotkania z pisarzami, włączając się tym samym w twórczy ruch literacki w regionie i kraju. Jego dziełem jest też powstanie Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana w Sarbiewie (nazywanego dzieckiem ciechanowskich literatów), które obecnie jest głównym organizatorem zainicjowanego w 2005 r. festiwalu literacko-naukowego – Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”. Związek Literatów na Mazowszu prowadzi własną stronę internetową (www.zlmaz.pl). Od 11 stycznia 2001 r. prezesem Związku Literatów na Mazowszu jest dr Teresa Kaczorowska.

„Ciechanowskie Zeszyty Literackie” mają co roku swoją premierę podczas Jesieni Poezji. Każdy numer tego ukazującego się od 1999 r. periodyku ma swój kolor, ISBN oraz ISSN, tytuł i wiodący temat. W jednej trzeciej 300-stronicowej objętości pismo jest poświęcone co roku pisarzowi, który ma związki z płn. Mazowszem. Do tej pory bohaterami rocznika byli m.in.: Zygmunt Krasiński, Aleksander Świętochowski, Stefan Żeromski, Henryk Sienkiewicz, Maciej Kazimierz Sarbiewski, Maria Konopnicka, Bolesław Biegas, Zuzanna Morawska, Stanisław Chełchowski, Bruno Dionizy hr. Kiciński z Kicina h. Rogala, Bronisława Włodkówna, Wiktor Teofil Gomulicki, Stefan Gołębiowski, Teodor Leonard Młynarski, Czesław Słoński. Na pozostałych stronach „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” prezentowana jest twórczość autorów z regionu, Polski i zagranicy. Na końcu każdego numeru rocznika” jest Kronika z życia Związku Literatów na Mazowszu, świadcząca o ogromnym wkładzie tej organizacji w kulturę zarówno regionu i całej Polski.

 

Chrześcijański Horacy z Mazowsza

W 2023 r. mają się ukazać jubileuszowe „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” nr 25 pt. „Srebrny jubileusz – 25 lat”, w których zostanie opublikowana twórczość członków Związku Literatów na Mazowszu. Od początku redaktorem Ciechanowskich Zeszytów Literackich jest prezes Związku Literatów na Mazowszu dr Teresa Kaczorowska. Periodyk wspierają lokalne samorządy, jest dostępny w głównych bibliotekach w Polsce i zagranicą, a w wersji elektronicznej jest na stronie: www.zlmaz.pl.

Centrum Informacji, /DEC/ 03.03.2023